اولین کلینیک دندان پزشکی مخصوص بانوان در فیروزکوه مرکز غور افتتاح شد

صبح امروز اولین کلینیک دندان پزشکی مخصوص بانوان با حضور داشت نماینده مقام ولایت، مسئولان صحی غور در سطح شهر فیروزکوه افتتاح گردید.
لطیفه غفوری مسئول این کلینیک گفت، از آن‌جای که غور یک ولایت دور افتاده و کمتر توسعه یافته بوده او را واداشت تا رشته دندان پزشکی را انتخاب کند و مدت شش سال را در پوهنحی پروتیز دندان پوهنتون کابل تحصیل کند و امروزه برای اولین بار این کلینیک بخش دندان مخصوص خانم‌ها را در مرکز غور ایجاد کند.
بانو غفوری همچنان گفت، که در حال حاضر که هیچ کلینیک زنانه وجود ندارد، که بانوان جهت تداوی به آن مراجعه کنند و این درمانگاه دندان پزشکی می‌تواند یک اندازه از مشکلات بانوان این ولایت را برطرف کند

عبدالوکیل مرادیان نماینده مقام ولایت از این اقدام بانو غفوری ستایش نموده می‌گويد، که رهبری مقام ولایت از این ابتکار خانم غفوری تقدیر می‌کند که برای رفع مشکلات خانم‌های این ولایت دست به چنین اقدام بی پیشینه زده است.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9