برنامه ریاضی

پس از سقوط دولت افغانستان  در 15 اگست 2021 به دست طالبان این گروه محدودیت های زیادی را برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان وضع کرده اند، نظر به برخی گزارش های رسانه های افغانستان شماری از زنان و دختران افغان به‌دلیل هراس از طالبان، بی‌کاری ، محروم شدن از آموزش و تحصیل به بیماری‌های روانی مبتلا شده‌اند. حتا برخی از این زنان برای فرار از مشکلات به خودکشی فکر می‌کنند به همین منظور انجمن زنان همفکر با همکاری و هماهنگی رادیو بین المللی برای صلح برنامه های را برای زنان و دختران افغان هفته چهار بار با متخصصان روانشناسی و استادان مسلکی راه اندازی کرده است.

این برنامه ها در دوبخش آموزشی و روانشناسی از طریق موج کوتاه utc15700 kh از استدیو فرانسه برای زنان و دختران افغان منتشر می شود.

 برنامه های روان سالم برای حمایت روانی روز های جمعه و برنامه های آموزشی ریاضی و ادبیات روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه نشر می گردد.

ما مانند گذشته همگام با زنان و دختران افغان حرکت کرده و برای توانمند سازی و آموزش آنان تلاش می کنیم.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9