انجمن اجتماعی زنان همفکر(WLMSA) کیست؟

جمال کریمی

انجمن اجتماعی زنان هفمکر(WLMSA) یک سازمان مدنی است که در سال 2018 توسط مجوز نمبر (4079) در وزارت عدلیه افغانستان به ثبت رسیده است، این انجمن توسط گروهی از زنان شناخته شده حقوق بشر در ولایت غور- افغانستان به منظور توانمند سازی، آموزش و تقویت نقش زنان در جامعه تأسیس شد.

 فعالان/داوطلبان در ترویج عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی از طریق ارائه کارگاه های آموزشی ظرفیت سازی، برگزاری برنامه های رادیویی، در زمینه آموزش مدنی و درک حقوقی فعالیت می کنند. دفتر مرکزی این انجمن در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است و نماینده گی آن در 10 ولسوالی دیگر این ولایت فعالیت می کند.

انجمن زنان همفکر همچنان با برخی سازمان های مدافع حقوق زنان در ولایات (هرات،بادغیس، فراه، نیمروز، بامیان و دایکندی) از نزدیک همکاری دارد.

انجمن اجتماعی زنان همفکر توسط هیئت مدیره آن (9 خانم و یک آقا) اداره می شود و اختیار انتخاب مدیر اجرایی را دارند، برنامه و بودجه سالانه سازمان را تصویب می کنند.

برنامه های این سازمان توسط 70 خانم مدافع حقوق بشر به صورت دوطلبانه اجرا می شود تنها ده تن از کارمندان اداری آن حقوق بگیر هستند.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9